Μαθαίνω την Ευρώπη!

Ταξιδέψτε στην Ευρώπη ! Συνολικά, η Συλλογή περιλαμβάνει 40 επίλεκτα νομίσματα νομίμου κυκλοφορίας από ισάριθμες χώρες που θα φτάσουν στα χέρια σας κατευθείαν από τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών, ακυκλοφόρητα!
€79,00

Ταξιδέψτε στην Ευρώπη ! Συνολικά, η Συλλογή περιλαμβάνει 40 επίλεκτα νομίσματα νομίμου κυκλοφορίας από ισάριθμες χώρες που θα φτάσουν στα χέρια σας κατευθείαν από τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών, ακυκλοφόρητα!